Nasze postulaty

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi postulatami

teamwork concept
image

Stop alimentom po rozwodzie

 

Zakończenie małżeństwa nie zawsze oznacza zerwanie wszystkich więzi i kontaktów pomiędzy byłymi partnerami. Bardzo często zdarza się, że w wyroku rozwodowym sąd nakłada na jednego z partnerów obowiązek łożenia na utrzymanie byłego współmałżonka oraz wspólnych małoletnich dzieci. Jest to tzw. obowiązek alimentacyjny, który jest rodzajem świadczenia, polegającym na dostarczaniu środków utrzymania, a także, w miarę potrzeb, zapewnieniu środków koniecznych w celu wychowania osoby uprawnionej do świadczeń alimentacyjnych.

Zgadzamy się, że obowiązek alimentacyjny po rozwodzie powinien obejmować konieczność łożenia na utrzymanie, wychowanie i zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb dziecka, ale nie partnera, z którym osoba wzięła rozwód.

Jeżeli rodzic jest bez pracy, to nie oznacza to, że automatycznie zostanie on zwolniony z obowiązku płacenia alimentów. Przy ich nakładaniu sąd bierze pod uwagę nie tylko to czy dana osoba pracuje i jakie osiąga z tego tytułu dochody, ale przede wszystkim, jakie są jej możliwości zarobkowe — jesteśmy przeciwni tej regulacji, uważamy ją za niesprawiedliwą i krzywdzącą.