Nasze postulaty

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi postulatami

teamwork concept
image

Aborcja prawna dla mężczyzn

 

W przypadku liberalizacji prawa aborcyjnego i ustanowienia instytucji "aborcji na żądanie" popieramy implementację tak zwanej "aborcji prawnej", znaną również jako aborcja finansowa, a także jako prawo do aborcji dla mężczyzn. 

Proponujemy zdolność biologicznego ojca, przed urodzeniem dziecka, do rezygnacji z wszelkich praw, przywilejów i obowiązków wobec dziecka, w tym również z pomocy finansowej. W ten sposób, przed urodzeniem dziecka, mężczyzna byłby w stanie uwolnić się zarówno od przywilejów, jak i wymogów ojcostwa.  Tak jak kobiety mogą wybrać, czy chcą mieć dziecko, czy nie, tak samo mężczyźni powinni mieć możliwość dokonania wyboru, czy chcą przyjąć na siebie rolę ojca, czy nie.

Umożliwienie mężczyznom zrzeczenia się ekonomicznej, społecznej i prawnej odpowiedzialności za nienarodzone dziecko w ciągu pierwszych trzech miesięcy ciąży dałoby mężczyznom i kobietom szanse jak najbardziej zbliżone do równych. 

Socjolożka Karen Sjørup, która prowadziła badania na ten temat, stwierdziła, że dałoby to kobietom więcej swobody, pozwalając tym, którzy chcą zostać matkami, bez konieczności dzielenia się z mężczyznami prawami i obowiązkami rodzicielstwa, na dodatkowy sposób. Zasugerowała ona również, że mogłoby to obniżyć wskaźnik aborcji, ponieważ uniemożliwiłoby mężczyznom, którzy chcieliby uniknąć ojcostwa, wywieranie presji na kobiety w celu dokonania aborcji.