Nasze postulaty

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi postulatami

teamwork concept
image

Pozostałe kwestie

Dyskryminacja mężczyzn w Polsce to nie tylko kwestia wieku emerytalnego, testów DNA na ojcostwo, nadmiernej feminizacji sądów rodzinnych, alimentów po rozwodzie, aborcji prawnej czy nierówności w kodeksie pracy lub dostępie do badań.

Równie istotne są problemy, które wyszczególnione zostały na poniższej liście:

Address

Prawo pracy dyskryminuje mężczyzn, chociażby w kwestiach związanych z normami wysiłkowymi czy też ochroną przed pracą w trudnych i szkodliwych warunkach — takie działania wyczerpują znamiona mobbingu. Jesteśmy zdania, że należy zlikwidować ww. zapisy i doprowadzić do pełnej równości między kobietami, a mężczyznami.


Email

Mężczyźni przebywający w zakładach karnych mają do dyspozycji cele mniejsze niż kobiety, nie mogą się tak samo często myć, czy mieć dostęp do czystej bielizny, czy obuwia. Osadzeni nie mogą też tak samo często widywać się z dzieckiem. W stosunku do mężczyzn stosuje się także kary izolacji czy ograniczenia widzeń - kobiety nie są nimi objęte.


Phone Number

Według danych WHO, 15 osób dziennie popełnia w Polsce samobójstwo. 12 to mężczyźni. Wskaźnik samobójstw dla naszego kraju wynosi 16,2 na 100 tys. mieszkańców, podczas gdy światowa średnia to 10,5 na 100 tys., a europejska - 13,7 na 100 tys. Należy wprowadzić rządowy program przeciwdziałania samobójstwom.


Fax

Państwo nie reaguje na rosnącą dysproporcję płci. Według danych GUS, na polskiej wsi — w grupie wiekowej od 20 do 34 lat — jest o 100 tys. więcej mężczyzn niż kobiet. Nie ma województwa, w którym mężczyzn jest więcej niż kobiet (w miastach). Z punktu widzenia demografii jest to dość poważny problem.


Fax

Bagatelizowanie i wyśmiewanie gwałtów i molestowania seksualnego mężczyzn. Duża liczba badań pokazuje, że ww. zachowania mają taki sam wpływ na mężczyzn, jak i kobiety. Problemem jest istnienie efektu minimalizacji męskiej traumy — w percepcji społecznej cierpienie mężczyzn, którzy stali się ofiarami, postrzegane będzie jako mniejsze w porównaniu z kobietami-ofiarami.


Fax

Mężczyźni napotykają wiele problemów przy zgłaszaniu przemocy domowej. Presja społeczna, wstyd i brak dedykowanych środków wsparcia sprawia, że mimo iż mężczyźni padają ofiarami przemocy tak samo, jak kobiety to zgłaszane są one znacznie rzadziej. Naszym celem jest wspieranie mężczyzn doświadczających przemocy.